Handige links

 • Je hebt hulp nodig bij je geldzaken. Het Budgetloket van de gemeente Hardenberg is er om je te helpen.
 • Het Budgetloket helpt mensen die weinig of geen geld verdienen en moeite hebben met het betalen van sommige kosten. We kunnen helpen om extra geld te krijgen of zorgen dat je sommige dingen niet hoeft te betalen. En we helpen je als je iets niet kunt betalen.

http://www.budgetloket-hardenberg.nl/

Maak het oplichters niet te makkelijk. Hier wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit waar ouderen regelmatig slachtoffer van worden, met als doel senioren bewust te maken en handelingsperspectief te bieden in wat ze zelf kunnen doen om slachtofferschap te voorkomen.

 • Meekijken bij pinnen
 • Babbeltrucs
 • Hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp)
 • Phishing
 • Spoofing

https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/senioren-en-veiligheid

 • Ik heb een raar telefoontje ontvangen
 • Ik ben gebeld door mijn bank
 • Valse e-mails
 • Ik heb een vreemd bericht ontvangen
 • Valse betaalverzoeken
 • Whatsapp berichten

https://www.fraudehelpdesk.nl/

Hulp bij vragen en zorgen om geld.
https://geldfit.nl/

Stofzuigen, ramen lappen, wassen, het schoonmaken van de badkamer. Soms lukt het niet meer om uw huishouden zelf te doen. Dan hebt u hulp nodig. De meeste mensen regelen dit zelf. Of er is een partner, huisgenoot, familie of buur die helpt. Lukt dit allemaal niet? Vraag dan huishoudelijke hulp via ons aan.

https://www.hardenberg.nl/inwoners/zorg/huishoudelijke-hulp

 • Hebt u een laag inkomen en onverwachte kosten die u niet kunt betalen? Misschien kunt u (voor een deel) vergoeding krijgen. Dit heet bijzondere bijstand.
 • Hebt u al lang een laag inkomen? Dan hebt u misschien recht op een individuele inkomenstoeslag. Dit is een ‘extraatje’ naast uw uitkering.

https://www.hardenberg.nl/inwoners/zorg/hulp-bij-laag-inkomen

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van de huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd en hoe u woont. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen huurtoeslag.

https://www.belastingdienst.nl//toeslagen/huurtoeslag/

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Vraag dan kwijtschelding aan. Dan betaalt u geen of minder belasting. Er zijn misschien wel meer mogelijkheden dan u denkt.

https://www.hardenberg.nl/kwijtschelding

Als mantelzorger kun je hier terecht met al je vragen. Het mantelzorgnetwerk probeert antwoorden te geven. We helpen je bij het vinden van de weg naar mensen en organisaties die je kunnen ondersteunen in jouw belangrijke rol.

https://www.mantelzorgnetwerkhardenberg.nl/

Respijtzorg biedt de mogelijkheid om de mantelzorgers de zorg van hun zorgvrager even over te laten nemen. De bedoeling is dat de zorggever even rust en vrij kan nemen van de zorg die hij/zij dag en nacht moet geven. De zorg kan zowel bij mensen thuis of bij een speciaal instelling plaatsvinden.

https://www.mantelzorgnetwerkhardenberg.nl/respijtzorg/

Hier kun je aanvragen doen voor bijvoorbeeld schoolspullen, zwemles of een andere sport, muziek, theater- of dansles, een uitje of een verjaardagsbox.

https://www.samenvoorallekinderen.nl/ouders/

Voor vragen op het gebied van wonen, inkomen, welzijn en zorg kunt u terecht bij het Samen Doen team. U kunt er terecht met vragen over uzelf of iemand waar u voor zorgt of u kunt uw zorgen en signalen kwijt over iemand in uw omgeving. Deze contactpersoon zoekt samen met u naar ondersteuning dicht bij mensen in de buurt of wijk, zodat u makkelijk en snel hulp kunt krijgen als dat nodig is.

https://www.hardenberg.nl/inwoners/zorg/samen-doen

Maakt u zich zorgen over de zorg en ondersteuning die de gemeente Hardenberg voor u regelt? Of heeft u een ervaring waar u tevreden of ontevreden over bent? Met uw vragen, zorgen of klachten over zorg, jeugd, werk en inkomen kunt u kosteloos contact opnemen met de sociaal ombudsvrouw in de gemeente Hardenberg.

https://www.hardenberg.nl/inwoners/zorg/sociaal-ombudsvrouw

Maakt u zich zorgen over de zorg en ondersteuning die de gemeente Hardenberg voor u regelt? Of heeft u een ervaring waar u tevreden of ontevreden over bent? Met uw vragen, zorgen of klachten over zorg, jeugd, werk en inkomen kunt u kosteloos contact opnemen met de sociaal ombudsvrouw in de gemeente Hardenberg.

https://www.hardenberg.nl/inwoners/zorg/mijn-taxi-op-maat

Krijgt u hulp vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of Wlz (Wet langdurige zorg)? U betaalt dan een eigen bijdrage.

https://www.hardenberg.nl/inwoners/zorg/eigen-bijdrage

Wilt u graag zo lang mogelijk comfortabel en veilig blijven wonen in uw eigen huis? Dan kunt u met de Verzilverlening eenvoudig uw huis levensloopbestendig verbouwen. Zonder dat uw maandlasten hoger worden.

https://www.hardenberg.nl/inwoners/wonen/wonen-vervolg/verzilverlening

De voedselbank verstrekt pakketten met voedsel aan mensen die financieel in de problemen zijn gekomen en daarom niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De deelnemers van de voedselbank worden vooraf gescreend. Alle producten die wij uitgeven voldoen aan de eisen die de overheid hieraan stelt.

http://www.voedselbank-hardenberg.nl/

Laag inkomen? En zorg nodig? Gebruik onze zorgverzekering.
We bieden inwoners met een laag inkomen een zorgverzekering aan van Zilveren Kruis.

https://www.hardenberg.nl/inwoners/zorg/hulp-bij-laag-inkomen/zorgverzekering

Zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming van de overheid in de kosten van de zorgverzekering. Als je een laag inkomen hebt, krijg je zorgtoeslag waarmee je de kosten voor de zorgverzekering grotendeels mee kan betalen.

https://www.belastingdienst.nl/zorgtoeslag/