Ervaringsdeskundigen bijeenkomst op 17 april jl. groot succes!

24 april 2024

Een aantal leden van de Participatieraad waren aanwezig bij de bijeenkomst op 17 april jl. Een avond speciaal bedoeld voor ervaringsdeskundigen met een fysieke of verstandelijke beperking. De werkgroep inclusieve samenleving had deze bijeenkomst samen met de gemeente voorbereid en georganiseerd.  Hieraan voorafgaand hadden al eerder 2 dergelijke bijeenkomsten plaatsgevonden.

Het doel van deze bijeenkomsten is het ophalen van ervaringsverhalen van de mensen waar het om gaat. Hoe kunnen we onze samenleving zo inrichten dat iedereen mee kan doen. Zo’n 60 mensen waren aanwezig, een aantal met hun begeleider. Er is teruggeblikt op wat de gemeente de laatste jaren heeft gedaan en of men dat ook zo heeft ervaren. Ook is er vooruitgekeken naar nieuw beleid. Waar moet de gemeente zich de komende jaren op richten, wat kan beter en wat wordt er gemist?

De avond werd geopend door wethouder Alwin Mussche. Arjan Breukelman, beleidsambtenaar inclusie vertelde aan de hand van mooie plaatjes wat de laatste jaren aandacht heeft gehad en wat is gerealiseerd. Na gezamenlijk een warme maaltijd te hebben genuttigd, ging het gezelschap in 6 groepen uiteen voor twee keer een gespreksronde. Na afloop kon iedereen nog even terugkomen in de raadszaal.

Van de uitkomsten van de avond is een verslag gemaakt dat t.z.t. aan de deelnemers zal worden toegezonden.

De werkgroep en de gemeente zijn erg blij met alle input en kunnen de komende jaren weer aan de slag!

Meer nieuws