Uitgebrachte adviezen

27 Juni 2024

Ongevraagd advies Participatieraad Gemeentelijk Grondstoffenbeleidsplan (GGP) Hardenberg

Download PDF

(145 kb)

31 Mei 2024

Voorlopig advies Participatieraad op concept nota Financiële Bestaanszekerheid gemeente Hardenberg

Download PDF

(156 kb)

27 maart 2024

Voorlopig advies Participatieraad op concept nota Gezondheidsbeleid gemeente Hardenberg 2024-2028

Download PDF

(107 kb)

29 januari 2024

Advies Participatieraad Hardenberg t.a.v. de nieuwe Re-integratieverordening Participatiewet Hardenberg 2023

Download PDF

(150 kb)

23 Maart 2023

Advies PRH Beleidsplan Toezicht en Handhaving Sociaal Domein

Download PDF

(139,6 kb)

1 Februari 2023

Ongevraagd advies Participatieraad naar aanleiding van gesprekken met re-integratie bedrijven

Download PDF

(462 kb)

26 Juli 2022

Reactie gemeente Advies Participatieraad verordeningen Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp en 2023

Download PDF

4 Juli 2022

Advies Participatieraad verordeningen Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp en 2023

Download PDF

(462 kb)

29 Juni 2022

Inkoop en aanbesteding beschermd- en begeleid wonen in de regio IJssel-Vecht

Download PDF

(209 kb)