Uitgebrachte adviezen

23 Maart 2023

Advies PRH Beleidsplan Toezicht en Handhaving Sociaal Domein

Download PDF

(139,6 kb)

1 Februari 2023

Ongevraagd advies Participatieraad naar aanleiding van gesprekken met re-integratie bedrijven

Download PDF

(462 kb)

26 Juli 2022

Reactie gemeente Advies Participatieraad verordeningen Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp en 2023

Download PDF

4 Juli 2022

Advies Participatieraad verordeningen Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp en 2023

Download PDF

(462 kb)

29 Juni 2022

Inkoop en aanbesteding beschermd- en begeleid wonen in de regio IJssel-Vecht

Download PDF

(209 kb)