Wat doet de Participatieraad

De Participatieraad Hardenberg adviseert het college van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad over onderwerpen die belangrijk zijn voor alle inwoners. Dat doen we gevraagd en ongevraagd.

De gemeente kan de Participatieraad vragen hoe inwoners denken over een plan waaraan wordt gewerkt. Bijvoorbeeld over de ondersteuning van thuiswonende ouderen, mantelzorgers of beschermde werkplekken. In dat geval nemen we contact op met de verschillende groepen die we vertegenwoordigen, leggen de plannen voor en gaan met eventuele verbeterpunten of adviezen terug naar de gemeente.

Andersom kan ook: als inwoners vinden dat er zaken anders of beter moeten, zorgt de Participatieraad ervoor dat het onderwerp op de agenda van de gemeente komt. Dan kun je denken aan regionaal openbaar vervoer, activiteiten en ondersteuning in buurthuizen of veiligheid op straat.

De Participatieraad is dus zowel het aanspreekpunt van de gemeente als van de inwoners voor onderwerpen die te maken hebben met de sociaal/maatschappelijke wetten.

Logo prhardenberg

Wij komen op voor belangen van inwoners in de gemeente Hardenberg.

‘Zodat iedereen kan meedenken, meepraten en meedoen in de Gemeente Hardenberg’

ANWB AutoMaatje bij De Stuw