Wat is de Participatieraad

Participatieraad

De Participatieraad bestaat uit een groep mensen met verschillende achtergronden en ervaringen.

Wij komen op voor de belangen van alle inwoners en letten daarbij extra op de groepen voor wie het misschien wat moeilijker is om van zich te laten horen. Denk bijvoorbeeld aan ouderen, kinderen en jongeren, aan mensen met een beperking of mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of de Nederlandse taal. Maar ook aan mensen met financiële problemen, mantelzorgers en vrijwilligers.

Onafhankelijk

De mensen van de Participatieraad zijn niet in dienst bij de gemeente. We zijn onafhankelijk en doen dit werk omdat we veel contacten hebben met groepen inwoners én de weg weten bij de gemeente.

Zo kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen gehoord wordt als de gemeente plannen maakt of beslissingen moet nemen die van invloed zijn op de kwaliteit van leven in Hardenberg. En dat kan van alles zijn: bijvoorbeeld over werk, wonen, zorg en ondersteuning, vervoer en bereikbaarheid, inkomen en schulden, sport en cultuur.

Kortom: onderwerpen waar iedere Hardenberger op een gegeven moment mee te maken kan krijgen.

De leden

De Participatieraad Hardenberg bestaat uit 11 inwoners en een voorzitter, die ervoor zorgen dat de gemeente zo goed mogelijk geïnformeerd is over wat belangrijk is voor mensen, hoe ze mee kunnen doen in de samenleving en waar ze misschien hulp bij nodig hebben.

Belangrijke wetten

Dit is extra belangrijk sinds de gemeenten in Nederland in 2015 verantwoordelijk zijn geworden voor de uitvoering van een aantal wetten, namelijk:

  • de Jeugdwet
  • de Participatiewet
  • de Wet sociale werkvoorziening en
  • de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Budgetten en uitvoering wetten

De uitvoering van deze wetten is ondergebracht bij de gemeenten vanuit de gedachte dat zij het beste weten wat er in een stad, dorp of wijk speelt. Zo hebben grote steden te maken met andere aandachtspunten dan plattelandsgemeenten. Of loopt een gemeente met relatief veel ouderen aan tegen andere thema’s dan een plaats waar juist veel jonge gezinnen wonen.

Het is daarom aan de gemeenten om te bepalen hoe ze de beschikbare budgetten die bij de sociale wetten horen zo goed mogelijk besteden, zonder dat er mensen over het hoofd worden gezien. En daarom is er de Participatieraad.

Wij komen op voor belangen van inwoners in de gemeente Hardenberg.

‘Zodat iedereen kan meedenken, meepraten en meedoen in de Gemeente Hardenberg’

ANWB AutoMaatje bij De Stuw