Portefeuille: Integratie

Robert Viliam

Robert Viliam Baiden

Woonplaats: Hardenberg

Robert Viliam Baiden is als vrijwilliger werkzaam bij Vluchtelingenwerk Nederland en zet zich in voor verschillende platforms voor belangenbehartiging van kleine bevolkingsgroepen in Europa. Wat opleiding betreft ging zijn interesse uit naar een combinatie van techniek, internationale betrekkingen en politieke wetenschappen. Inmiddels richt hij zich op ‘global development in practise’; dit is gericht op het beheer van factoren die van invloed zijn op sociaaleconomische en politieke ontwikkelingen.

Robert:

‘Als immigrant van gemengde afkomst en diverse culturele achtergronden weet ik dat migranten en vluchtelingen in het gastland vaak tot de meest kwetsbare groepen horen. Ze worden zwaarder getroffen door een pandemische crisis en krijgen te maken met complexere vraagstukken. In sommige landen zorgt de eerste opvang (min of meer gesloten kampen of centra voor ontheemden met verschillende culturele achtergronden) voor extra problemen.

Ook na het lange proces van het toekennen van de officiële vluchtelingenstatus hebben nieuwlanders nog een lange weg af te leggen met de nodige culturele hindernissen en taalbarrières voordat ze het gevoel hebben dat ze erbij horen en een normaal leven kunnen leiden.

Als lid van de Participatieraad wil ik een bijdrage leveren aan het maken van goede beleidsbesluiten en -beslissingen die de wensen van inwoners weerspiegelen en het leven van mensen beter maken.’

Portefeuille onderwerpen

Binnenkort meer onderwerpen