Vergadering PRH 25 januari 2023

Notulen vergadering PRH 25-01-2023:

Fonds maatschappelijke Initiatieven

De Stuw sociaal werk wilde graag het fonds maatschappelijke initiatieven onder de aandacht brengen bij de participatieraad. Er zijn verschillende signalen uit de samenleving en bij De Stuw binnengekomen dat inwoners door de regelgeving hieromtrent te weinig gebruik maken van dit initiatief of voortijdig afhaken. Dit ervaart de PRH ook. Een aantal leden van de PRH gaat hier vragen over stellen aan het College.

Concept visie Kunst en cultuur

Gemeente heeft de concept visie toegezonden en deze is besproken tijdens de vergadering. Hier zijn door de participatieraad vragen over gesteld en tips gegeven welke worden meegenomen in de visie. Er volgt op de visie nog een uitvoeringsprogramma welke ook weer wordt besproken tijdens een vergadering.

Overige punten:

  • Verhoging kwijtschelding gemeentelijke belastingen, neemt de gemeente de verhoging van 1775 euro naar 3275 euro ook mee in de beoordeling? Krijgt de participatieraad nog antwoord op.
  • Onnodige her indicering bij chronisch zieken is besproken. Aangegeven bij gemeente dat inwoners dit als zeer vervelend ervaren.
  • De participatieraad wil graag een enquête uitvoeren bij het AZC over het welzijn van de bewoners. Dit loopt nog.

Meer notulen

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.